Presseauswahl zu Flechtungen – Der Fall Partzefall


„Spielen an den Grenzen der Seele, FAZ, 21.03.1979

The Nieuwe Gazet Antwerp 20.02.1981

„Pour un théâtre de situation-frontière”, La Presse, Montreal, 18.03.1981
La Presse, Montreal, 18.03.1981

The Village Voice, April 1981

Salzburger Nachrichten, 12.06.1981

Zur Inszenierung:

Flechtungen - Der Fall Partzifall